Ekonomisk hållbarhet 2: Den offentliga skulden i relation till Ålands BNP 1989–2016

Följande nyckeltal illustrerar utvecklingen av den offentliga skulden på Åland i relation till Ålands BNP. Ålands landskapsregerings skuldbörda håller sig kring en procent av Ålands BNP. Vad gäller kommunernas skuldbörda började man i samband med konjunkturnedgången i början av 90-talet att betala av sina skulder, men sedan år 2002 har den procentuella andelen av Ålands BNP ökat igen och man är nu på ungefär samma nivå som i slutet av 80-talet. År 2016 var den offentliga skuldens andel av Ålands BNP ca 4,3 procent, kommunernas andel var 3,9 procent och Ålands landskapsregerings andel ca 0,4 procent.

Uppgifterna är hämtade från boksluten för Ålands landskapsregering (skuldförbindelser) samt de åländska kommunerna (lånestock).

Uppdaterad 31.12.2018