Ekonomisk hållbarhet 6: Genomsnittlig totalförtjänst 2002–2018

I detta nyckeltal jämförs de genomsnittliga totalförtjänsterna inom olika sektorer på Åland åren 2002–2018. Uppgiften som redovisas är genomsnittlig totalförtjänst för heltidsanställda. Högst lön fördelat på sektor år 2018 hade privata sektorns sjöanställda (3 916 euro), lägst lön hade anställda vid den kommunala sektorn (2 998 euro). Högst lön fördelat på kön har männen inom den privata sjösektorn (4 163 euro), och lägst lön har kvinnorna inom den kommunala sektorn (2 950 euro).

Uppgifterna i ovanstående infografik baserar sig på ÅSUBs lönestatistik som publiceras vart annat år.

Uppdaterad 5.11.2019