Ekonomisk hållbarhet 7: Hushållens disponibla inkomster efter bostadsstruktur 2002–2017

Detta nyckeltal visar de åländska bostadshushållen disponibla inkomster efter bostadsstruktur. År 2017 hade de åländska hushållen i genomsnitt 47 300 euro/år i disponibel inkomst. Mest hade övriga hushåll med nästan 81 600 euro/år, och minst hade hushåll bestående av enbart en person, med ca 26 100 euro/år. Denna grupp med enbart en person var även den största gruppen på Åland, med närmare 5 600 bostadshushåll. Flest antal personer fanns i gruppen två eller flera vuxna med barn, som år 2017 bestod av knappt 11 000 personer (preliminära uppgifter).

Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar (tex. direkta skatter och socialskyddsavgifter). Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års pengar.

Uppdaterad 22.5.2019