2020_covid-19.png

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Mariehamn under år 2020