aktiebostadsoverlatelser17dia1.png

Total köpesumma och genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2017 efter region