aktiebostadsoverlatelser17dia2.png

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2010–2017 efter region och år