aktiebostadsoverlatelser17dia3.png

Genomsnittligt kvadratmeterpris vid aktiebostadsöverlåtelser 2017 efter bostadens storlek, euro