alder2017dia2.png

Åldersgruppen 30-49 år minskade med ca 40 personer 2017