alder2017dia3.png

Männen är i majoritet i åldergrupperna under 50 år, kvinnorna är fler än männen i de äldre åldersgrupperna.