alder2017dia5.png

Jomala har den lägsta försörjningskvoten, Vårdö den högsta