alder2017dia6.png

Åldersgruppen 40-64-åringar har ökat mycket i Jomala sedan början på 1990-talet