alder2018dia1.png

Ålands befolkning efter ålder 2018 samt förändring från 2017