alder2018dia4.png

Befolkning efter ålder och kön 2018