alder2019dia1.png

Ålands befolkning efter ålder 2019 samt förändring från 2018