alder2019dia2.png

Befolkning 65-74 år samt 75 år och äldre 2000-2019