alder_tab2.png

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.