alisiff21dia1.png

På 2010-talet har antalet manliga brottsoffer på Åland varierat mellan 110 och 195 per år, medan antalet kvinnliga brottsoffer varierat mellan 70 och 135.