andel_annat_modersmal_varen_2011-2019.png

Andel elever med annat modersmål än svenska hösten 2011-2019