andel_behoriga_larare_grundsk_o_gymn_2005-2020.png

Andel behöriga lärare i grundskolan och på gymnasienivå 2005-2020. Utförligare beskrivning i löpande text.