ar2021_covid-19.png

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Kökar under år 2021