arbbar19.png

Prognos över sysselsatta arbetskraftens volym - offentliga sektorn växer, privata minskar år 2019