arsbok2019dia2.png

Passagerare på busslinjetrafiken efter färdriktning från Mariehamn 2005-2018