arsbok2019dia3.png

Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren och kön 1998-2016