arsbok2019dia4.png

Inkomster efter kön och inkomstkälla 2017, MEUR