arsbok2019dia5.png

Skatter och skattebetalare efter inkomstklass 2017, procent