arsforandring_diagram_1.png

Prisindex för den kommunala basservicen 2011-2020 årlig förändring, procent