barnskyddsanmalningar_efter_region

Totala antalet anmälningar var 633 år 2017. I Mariehamn kom 326 barnskyddsanmälningar in. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 288 år 2016 till 296 år 2017. I skärgården var antalet 11 stycken.