befkom19_fig2.png

Ålands flyttningsnetto enligt befolkningsscenario antal personer