befkom19_fig5.png

Antalet skolbarn 7-15 år på Åland enligt scenario