befolkning2016dia3.png

Avlidna 2016 efter födelseland och kön