befolkning2016dia4.png

Befolkningsrörelsen och dess inverkan på befolkningsstrukturen 2016