befolkning2018dia6.png

Befolkningstillväxt 2000-2018 på Åland, i Finland och i Sverige