befprognos19_fig4.png

De 75 år fyllda, andel av befolkningen åren 2017-2040, procent