befror2019_3dia2.png

Befolkningsrörelsen 1:a-3:e kvartalet 2018 och 2019