befror2019_3dia4.png

Befolkningsförändring efter kommun 1:a-3:e kvartalet 2019