bibliotek2018dia3.png

Biblioteksbesök och lån per invånare efter kommun 2018