bnp_for_aland_finland_och_sverige.png

BNP för Åland, Finland och Sverige, tjugohundratio till tjugohundranitton