bostader2016dia2.png

Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016