byar2016dia1x.png

Befolkningsförändringar i åländska byar och stadsdelar 2016