byar2017dia1.png

Västra Ytternäs i Mariehamn och Möckelö i Jomala är de stadsdelar/byar som haft den största befolkningstillväxten på Åland 2017