byar2017dia3.png

Östernäs och Västernäs är de största stadsdelarna med ungefär 1 000 invånare vardera och Godby är den största byn med 934 invånare.