byar2018dia2.png

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2018