byar2018dia3.png

Befolkningsförändring i olika grupper av byar och stadsdelar 2000-2018