byar2019dia1.png

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2019