byggandet2018dia5x.png

Färdigställda ny-, till- och ombyggnader efter volym, användningssyfte och region 2018