den_alandskreg._handelsflottan_2006-2018.png

Den åländskregistrerade handelsflottan 2006 - 2018, efter bruttoton (Bt) och antal fartyg