den_alandskregistrerade_handelsflottan_2006_-_2019_efter_bruttoton_och_antal_fartyg.png

Den åländskregistrerade handelsflottan 2006 - 2019, efter bruttoton och antal fartyg. Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.