diagram1_lang.png

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i april 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.