diagram1.png

Regionvis utveckling av arbetslösheten 2000-2018