diagram1.png

Mer än ett års arbetslöshet vanligare bland män